ZPĚT NA WWW.ISD.CZ


Další strana

ALGORITMY A PROGRAMOVÁNÍ


Tato stránka byla vytvářena jako diplomová práce a je kompletně zaměřená ke studiu algoritmizace a programování pod operačním systémem MS-DOS. Zaměříme se na možnosti strukturovaného, modulárního a objektově orientovaného programování v tomto systému v prostředí Borland Pascalu 7.0.

Obsah:

 1. Úvod
  1. Algoritmus a jeho vlastnosti
  2. Programování a programovací jazyk
  3. Základní struktura programu
  4. Základní pojmy
   1. Identifikátory
   2. Konstanty
   3. Proměnné
   4. Výrazy
 2. Strukturované programování
  1. Datové typy (na úvod)
   1. Datový typ Integer
   2. Datový typ Real
   3. Datový typ Char
   4. Datový typ String
  2. Povolené řídící struktury
   1. Sekvence příkazů
   2. Větvení
   3. Cykly
    1. Cyklus FOR
    2. Cyklus WHILE
    3. Cyklus REPEAT
  3. Přepínače
 3. Datové typy
  1. Jednoduché datové typy
   1. Datový typ Integer
   2. Datový typ Boolean
   3. Datový typ Char
   4. Datový typ Výčet
   5. Datový typ Interval
   6. Datový typ Real
  2. Strukturované datové typy
   1. Datový typ Pole
   2. Datový typ String
   3. Datový typ Záznam
   4. Datový typ Množina
   5. Datový typ Soubor 
 4. Procedury a funkce
  1. Procedury a funkce - úvod
  2. Procedury a funkce bez parametrů
  3. Procedury a funkce s parametry - volání procedur a funkcí
  4. Rekurzivní procedury a funkce
  5. Deklarace FORWARD
  6. Deklarace EXTERNAL
  7. Deklarace INLINE
  8. Deklarace ASM
  9. Procedury a funkce jako parametry
 5. Modulární programování
  1. Unity CRT, SYSTEM, GRAPH, DOS, OVERLAY, PRINTER
   1. Unita CRT
   2. Unita SYSTEM
   3. Unita GRAPH
   4. Unita DOS
   5. Unita OVERLAY
   6. Unita PRINTER
  2. Vlastní unity
 6. Dynamické datové struktury
  1. Dynamické datové struktury a dynamické proměnné
  2. Datový typ Ukazatel
  3. Zásobník
  4. Fronta
  5. Seznam
  6. Stromy
  7. Třídění
   1. Bubble Sort
   2. Shaker Sort
   3. Insert Sort
   4. Select Sort
   5. Shell Sort
   6. Quick Sort
   7. Heap Sort
   8. Radix Sort
   9. Merge Sort
  8. Vyhledávání
   1. Vyhledávání v nesetříděné posloupnosti
   2. Vyhledávání v setříděné posloupnosti
 7. Objektově orientované programování
  1. Úvod
  2. Obalení
  3. Dědičnost
  4. Polymorfismus
  5. Statické a virtuální metody
  6. Dynamické objekty
 8. Sbírka úloh
 9. Odkazy na podobnou tématiku
  1. Tvorba her
  2. Grafické programování
  3. Hudba, zvuk
  4. Zdrojové kódy
  5. Kompilátory
  6. Pascal for Windows
  7. Manuály a jiné informace, Pascal info, FAQ
  8. BGI ovladače grafických karet
  9. Diskusni skupiny
  10. Vyhledávače
 10. Seznam použité literatury

Tento dokument je možno volně šířit pouze jako celek.
Copyright © 1999 Padrta David. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno: 06. září 2001.


Další strana