Předchozí strana Obsah Další strana

8. SBÍRKA ÚLOH


Datové typy - na úvod:

Výpočet objemu a povrchu koule ze zadaného poloměru

program v Pascalu, program ke stažení

Výpočet objemu vody v nádobě z vloženého poloměru a výšky nádoby

program v Pascalu, program ke stažení

Převod m/s na km/h

program v Pascalu, program ke stažení

Určení poměru vykonané práce vůči plánu v procentech

program v Pascalu, program ke stažení

Výpočet délky přepony pravoúhlého trojúhelníka z jeho dvou odvěsen

program v Pascalu, program ke stažení

Násobení dvou čísel pomocí sčítání

program v Pascalu, program ke stažení

K tomuto programu je vytvořena podobná verze, která využívá jiného způsobu výpočtu. Stáhnout ji lze zde

Výpočet n-té mocniny zadaného čísla pomocí sčítání

program v Pascalu, program ke stažení

Načtení věty ze vstupu a určení počtu samohlásek

program v Pascalu, program ke stažení

Tisk malé násobilky ze zadaného čísla

program v Pascalu, program ke stažení

Podmíněný příkaz:

Řešení kvadratické rovnice

program v Pascalu, program ke stažení

Práce s cykly:

Výpočet průměrného platu firmy z platů zaměstnanců (cyklus repeat)

program v Pascalu, program ke stažení

Řešení soustavy lineárních rovnic pomocí Gaussovy eliminační metody(cyklus for)

program v Pascalu, program ke stažení

Určení nejdelšího úseku stejných číslic ve vloženém čísle (cyklus while)

program v Pascalu, program ke stažení

Procedury a funkce:

Zjištění přestupného roku

program v Pascalu, program ke stažení

Třída žáků a jejich prospěchů

program v Pascalu, program ke stažení

Rekurzivní procedury a funkce:

Rozklad čísla na součin prvočinitelů

program v Pascalu, program ke stažení

Výpočet Fibonacciho posloupnosti

program v Pascalu, program ke stažení

Práce s jednorozměrným polem:

Ukázka třídicích metod

program v Pascalu, program ke stažení

Ukázka vyhledávacích metod

program v Pascalu, program ke stažení

Vykreslení Pascalova trojúhelníku

program v Pascalu, program ke stažení

Práce s dvourozměrným polem:

Základní operace s maticemi

program v Pascalu, program ke stažení

Výběr duplicitních prvků z dvourozměrného pole

program v Pascalu, program ke stažení

Práce se soubory:

Práce s textovým souborem

program v Pascalu, program ke stažení

Databáze materiálu a dodavatelů - typový soubor

program v Pascalu, program ke stažení

Třída žáků a jejich prospěchů - typový soubor

program v Pascalu, program ke stažení

Prohlížení libovolných souborů - netypový soubor

program v Pascalu, program ke stažení

Práce s dynamickými proměnnými:

Ukázka letištního terminálu

program v Pascalu, program ke stažení

Vyhodnocování matematických výrazů - správné uzávorkování výrazů

program v Pascalu, program ke stažení

Vyhledávání pomocí binárního stromu - vstupní hodnoty jsou generovány náhodně

program v Pascalu, program ke stažení

Vyhledávání pomocí binárního stromu - vstupní hodnoty jsou vkládány z klávesnice

program v Pascalu, program ke stažení

Třídění pomocí binárního stromu

program v Pascalu, program ke stažení

Práce s knihovnami Borland Pascalu:

Práce s jednotkou DOS - mazání souborů aktuálního adresáře podle zadané masky

program v Pascalu, program ke stažení

Práce s jednotkou GRAPH - grafická část programu Šachy

program v Pascalu, program ke stažení

Objektově orientované programování:

Vykreslování grafických objektů

program v Pascalu, program ke stažení


Předchozí strana Obsah Další strana