PYedchozí strana Obsah

10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


[1] JINOCH, J. - MÜLLER, K. - VOGEL, J.: Programování v jazyku Pascal, SNTL, Praha, 1988
[2] MIKULA, P. - JUHOVÁ, K. - SOUKENKA, J.: Turbo Pascal 7.0 - kompletní průvodce, Grada, Praha, 1993
[3] RYCHLÍK, J.: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1995
[4] WIRTH, N.: Algoritmy a štruktury údajov, Alfa, Bratislava, 1989
[5] TÖPFEROVÁ, D. - TÖPFER, P.: Sbírka úloh z programování, Grada, Praha, 1992
[6] HÁLA, T.:Pascal pro střední školy, Computer Press, Brno, 1999 

PYedchozí strana Obsah