www.isd.cz

Úvod
Reference
Kontakt
Ceník
Odkazy
Algoritmy a programování
 
Page Rank Check
Seznam S-Rank

Stanislav Kavalec - realizace webové prezentace Dům - povodeň - svah

- webová prezentace inovativního principu výstavby rodinných budov v záplavových oblastech, ve svažitém terénu. Technologie: Adobe Flash.SILCOM, CD-ROM & Multimedia, s.r.o. - pro tuto společnost byl realizován vývoj her a procvičovacího software pro děti předškolního a školního věku:

Didakta Angličtina 1 - tento titul slouží k procvičování znalostí a zdokonalení se v anglickém jazyce. Technologie: Visual Basic 6.Didakta Český jazyk 1 - tento CD-ROM slouží k procvičování jazykových jevů v oblasti větné skladby. Technologie: Visual Basic 6.Didakta Český jazyk 2 - tento CD-ROM slouží k procvičování pravopisných jevů a tvarosloví českého jazyka. Technologie: Visual Basic 6.Didakta Fyzika 1 - tento CD-ROM slouží k procvičování znalostí při počítání příkladů s pomocí fyzikálních vzorců. Technologie: Visual Basic 6.Didakta Fyzika 2 - tento CD-ROM slouží k procvičování znalostí a dovedností zejména z oblasti měření a výpočtů fyzikálních veličin. Technologie: Adobe Flash.Didakta Matematika 1 - tento CD-ROM slouží k procvičování matematiky v těchto číselných oborech: celá čísla, záporná čísla, desetinná čísla, zlomky. Technologie: Borland Delphi 5.Didakta Matematika 2 - tento CD-ROM slouží k procvičování a ověřování matematických schopností a znalostí v oblasti zvané algebra. Technologie: Visual Basic 6.Didakta Geometrie 1 - tento CD-ROM slouží k procvičení postupu při konstrukcích základních geometrických útvarů. Technologie: Visual Basic 6.Didakta Geometrie 2 - tento CD-ROM slouží k procvičování měření a výpočtů u geometrických útvarů a těles. Technologie: Visual Basic 6.Didakta Matematika na Divokém západě - titul pro všechny děti od 2. třídy ZŠ, umožňující procvičování matematiky v oborech celých, záporných, desetinných čísel a zlomků. Procvičuje se sčítání a odčítání, násobení a dělení, orientace na číselné ose a porovnávání jednotek. Technologie: Visual Basic 6.EffiChem - pro tuto společnost byl realizován vývoj konvertoru z dokumentů typu Microsoft® Word do tabulek typu Microsoft® Excel.

ISD W2E - program pro převod dokumentu z formátu Microsoft® Word do tabulek formátu Microsoft® Excel. Technologie: Visual Basic.NETISD IAIS - pro potřeby odboru interního auditu nejmenované opavské společnosti byl vytvořen program pro podporu procesů řízení čínností interního auditu. Aplikace udržuje seznam organizačních jednotek, členů interního auditu, dále seznam prováděných interních auditů v daném roce a na základě těchto podkladových dat aplikace generuje plán interního auditu pro daný rok, ve kterém jsou optimálně v každém měsíci rozmistěny jednotlivé interní audity, k nim přiřazeni interní auditoři. Dále aplikace zpracovává a archivuje jednotlivé interní audity, jejich parametry a jejich veškerou dokumentaci. Technologie: Visual Basic.NETISD EI - pro společnost ZIKADO byla vytvořena aplikace pro evidenci inzerce a fakturace. Systém udržuje seznamy inzerentů, jejich inzerci, evidenci časopisů, ve kterých je inzerce tištěna a kompletní fakturaci za realizované interáty. Technologie: Visual Basic.NET, MS Access.