program prestupny_rok;

uses crt;

var rok : integer;

function prestupny(rok : integer) : boolean;
begin
 prestupny := false;
 if (((rok mod 100) = 0) and ((rok mod 400) = 0) and ((rok mod 4) = 0)) then
  prestupny := true
 else if (((rok mod 100) = 0) and ((rok mod 400) <> 0)) then
  prestupny := false
 else if ((rok mod 4) = 0) then prestupny := true;
end;

begin
 clrscr;
 writeln('Tento program zjisti, zda je vlozeny rok prestupny.');
 writeln('Vkladat lze rok pouze po roce 1582, kdy byl zaveden Gregoriansky kalendar.');
 writeln;
 repeat
  write('Vloz rok : ');
  readln(rok);
  if (rok < 1582) then writeln('Vlozil jsi spatnou hodnotu.');
 until (rok >= 1582);
 writeln;
 if prestupny(rok) then write('Tento rok je prestupny.')
 else writeln('Tento rok neni prestupny.');
 writeln;
 writeln('Stiskni ENTER ...');
 readln;
end.