program Soucin_dvou_cisel_pomoci_scitani;

uses crt;

var x, y, z : real;
  i : integer;
  pom : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Tento program vynasobi dve cisla pomoci scitani.');
 writeln('V tomto programu je pouzit cyklus s podminkou na konci.');
 write('Vloz prvni hodnotu: ');
 readln(x);
 write('Vloz druhou hodnotu: ');
 readln(y);
 z := 0;
 pom := 0;
 repeat
  z := z + y;
  pom := pom + 1;
 until (pom = x);
 writeln('Soucin je ',z:10:3);
 writeln;
 writeln('Stiskni ENTER ...');
 readln;
end.