program Vypocet_vykonane_prace_v_procentech;

uses crt;

var plan, vyrobeno, vykon :real;

begin
 clrscr;
 writeln('Tento program v procentech urci pomer vykonane prace vuci planu.');
 write('Vloz pocet planovanych vyrobku: ');
 readln(plan);
 write('Vloz pocet skutecne vyrobenych vyrobku: ');
 readln(vyrobeno);
 vykon := (vyrobeno * 100) / plan;
 writeln('Podnik splnil plan vyroby na ',vykon:8:2,'%.');
 writeln;
 writeln('Stiskni ENTER ...');
 readln;
end.