ZPĚT NA
WWW.ISD.CZ

Obsah:

1. Úvod
2. Strukturované programování
3. Datové typy
4. Procedury a funkce
5. Modulární programování
6. Dynamické datové struktury
7. Objektově orientované programování
8. Sbírka úloh
9. Odkazy na podobnou tématiku
10. Seznam použité literatury